DENNA REMISS SKICKAS TILL
Namn Adress E-post Telefonnummer
Västerås Käkkirurgiska centrum VKKC Storagatan 33, 72212 Västerås info@vkkc.se 021-120 390
Välkommen att skapa en remiss som digitalt skickas till Västerås Käkkirurgiska centrum VKKC.
Ni kan ladda upp filer och bilder samt skriva en text.

Ärendet (remissen) kommer kopplas till ett externt MedSpace-konto.
Om ni redan har ett MedSpace-konto kopplat till er angivna e-postadress så kommer detta konto att användas.
I annat fall så kommer ett konto att skapas.

De användaruppgifter som sparas är: E-post, Namn, Adress, Postnummer, Ort samt Telefonnummer.Läs mer om MedSpace här!