DENNA REMISS SKICKAS TILL
Mottagning Adress E-post Telefonnummer
Colosseum Specialisttandvård Stockholm Gävlegatan 22, 113 64 Stockholm stockholm@cstv.se 08-52508800
Välkommen att skapa en remiss som digitalt skickas till Colosseum Specialisttandvård Stockholm.
Ni kan ladda upp filer och bilder samt skriva en text.

Ärendet (remissen) kommer kopplas till ett externt MedSpace-konto.
Om ni redan har ett MedSpace-konto kopplat till er angivna e-postadress så kommer detta konto att användas.
I annat fall så kommer ett konto att skapas.

De användaruppgifter som sparas är: E-post, Namn, Adress, Postnummer, Ort samt Telefonnummer.Läs mer om MedSpace här!