DENNA REMISS SKICKAS TILL
Namn Adress E-post Telefonnummer
Uppsala Käkkirurgiska Vaksalagatan 8, 753 20 Uppsala info@ukkc.se 018-660560
Välkommen att skapa en remiss som digitalt skickas till Uppsala Käkkirurgiska.
Ni kan ladda upp filer och bilder samt skriva en text.

Ärendet (remissen) kommer kopplas till ett externt MedSpace-konto.
Om ni redan har ett MedSpace-konto kopplat till er angivna e-postadress så kommer detta konto att användas.
I annat fall så kommer ett konto att skapas.

De användaruppgifter som sparas är: E-post, Namn, Adress, Postnummer, Ort samt Telefonnummer.Läs mer om MedSpace här!